• 1

Serveis propis

El Residencial Sant Sebastià ofereix els serveis propis de Cuina, Bugaderia i Neteja. No tenim cap servei extern subcontractat.

El Residencial Sant Sebastià ofereix un servei de menjador tant per als residents de la residència, com també a les persones usuàries en règim de centre de dia.

Llegeix més...

Servei de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional

Des del Servei de Fisioteràpia es fomenta l’autonomia dels nostres usuaris, mitjançant activitats grupals de gimnàstica i psicomotricitat, i de forma individual amb pautes personalitzades d’exercicis. S’ofereix tractament de rehabilitació a persones que han patit una fractura, caigudes o una intervenció quirúrgica. També tractem patologies en fase aguda, crònica i pal·liativa.

Llegeix més...

Servei mèdic i d'infermeria

Al Residencial Sant Sebastià, vetllem per mantenir cura de la salut integral dels nostres residents.

Des del servei mèdic donem prioritat a les necessitats holístiques dels nostres residents des de totes les vessants sanitàries, que inclouen:

Llegeix més...

Servei d'Educació Social, Animació Sociocultural i Treball social

Des del Servei Social es promou en les persones una actitud activa en el procés del seu propi desenvolupament social i cultural a través de la participació en les diferents activitats de lleure, cognitives, psicomotrius, culturals, etc. A través d’aquestes activitats es pretén millorar el benestar integral de la persona, també es promouen els vincles interpersonals, millorant les relacions afectives i socials.

Llegeix més...

Servei de Psicologia

Des del Servei de Psicologia es promou afavorir el benestar de la persona, facilitant l’adaptació a la nova situació, mantenint un bon estat d’ànim i preservant les capacitats cognitives.

Es procura fer una atenció individual centrada en la persona, la seva historia de vida, les seves necessitats i preferències, perquè cada persona és única i diferent.

Llegeix més...

Altres serveis

SERVEI DE PODOLOGIA

L'estat dels peus de la gent gran ha de ser motiu d'especial atenció i preocupació en la tercera edat. A la podologia per a gent gran es requereix un tractament especial; en la maduresa el pas dels anys té un impacte molt característic en els peus i entre els pacients majors és comú trobar unes malalties i símptomes molt similars.

Llegeix més...