• 1

Misió, Visió i Valors

MISIÓ DE RESIDENCIAL SANT SEBASTIÀ

El Residencial Sant Sebastià de Grup Caberol de Serveis S.L. és una residència assistida i centre de dia d’atenció a la gent gran en règim temporal o permanent. La raó de ser, és atendre i promoure el benestar dels avis, avies i els seus familiars, desenvolupant un ampli ventall de programes per proporcionar-los una atenció integral i continuada centrada en la persona, per tal d’aconseguir un bon envelliment, incrementant les habilitats, els coneixements i la motivació de la persona per afrontar els canvis físics i psico-socials que puguin aparèixer. Atendre les seves expectatives i necessitats personals que facin de la residència la seva llar, oferint-los seguretat, comoditat i tranquil·litat, tant a ells com a les seves famílies.

VISIÓ DE RESIDENCIAL SANT SEBASTIÀ

El Residencial Sant Sebastià de Grup Caberol de Serveis S.L. té com propòsit, ser una referència entre les residències del nostre entorn. Amb l’objectiu principal de la qualitat de vida com a planificació centrada en les persones i el seu benestar. Amb una atenció integral (bio-psico-social) i l’optimització de recursos per que aquesta atenció, estigui ajustada a les necessitats dels avis i àvies i detectar i satisfer-ne les emergents.

VALORS DE RESIDENCIAL SANT SEBASTIÀ

“Les persones grans són el tresor de la vida, perquè en elles resideix el pòsit del temple, de la serenitat i de la saviesa del temps“

La nostra activitat es basa en uns valors i el compromís amb aquests, es tradueix amb una atenció de gran qualitat tan amb els residents com amb els seus familiars i amb els professionals del Residencial Sant Sebastià.

Comunicació: Les relacions i connexions dels membres de l’empresa, amb els usuaris i els seus familiars sigui fluida i sincera.

Conseqüència: Dels compromisos establerts de la residència amb els seus usuaris i empleats.

Dignitat: Considerant els avis i avies com agents i beneficiaris del desenvolupament, dins d’una societat multigeneracional, promovent unes condicions de vida capaces de promoure el seu desenvolupament personal i la realització del enorme potencial que té la tercera edat.

Honestedat: Orientat tan per als membres de l’empresa entre si, com amb els usuaris del servei. Es promou la veritat com una eina elemental per generar confiança i credibilitat.

Integritat: Mantenint en tot moment la nostra professionalitat, objectivitat i excel·lència en la qualitat del servei que oferim.

Llibertat: Tan els usuaris, com dels empleats, podran expressar-se en el cas de tenir creences u opinions diferents, sempre que es pressentin amb respecte i cordialitat.

Respecte: Per les persones i la seva dignitat, pel que són, per les seves aptituds i experiència de vida, assumint la necessitat de portar a terme un comportament ètic de respecte.

Responsabilitat: Assumint la nostra responsabilitat social, en tan els treballadors, comprometent-se l’empresa a la seva estabilitat i bones condicions laborals. En tan els usuaris, amb la qualitat dels serveis que se’ls ofereix. En tan el medi ambient i el nostre compromís en el compliment de les lleis per la preservació d’aquest.

Seguritat: Orientada a generar un vincle de confiança, per tal de satisfer les necessitats i desitjos dels usuaris.

Treball en equip: S’intenta la integració de cadascun dels membres de l’empresa al grup laboral, per tal de promoure millors resultats, gràcies a un ambient de treball positiu.

Aquests valors són els que ens defineixen i guien a les persones que treballen al Residencial Sant Sebastià.