servei de fisioteràpia i teràpia ocupacional

Servei de Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional

Des del Servei de Fisioteràpia es fomenta l’autonomia dels nostres usuaris, mitjançant activitats grupals de gimnàstica i psicomotricitat, i de forma individual amb pautes personalitzades d’exercicis. S’ofereix tractament de rehabilitació a persones que han patit una fractura, caigudes o una intervenció quirúrgica. També tractem patologies en fase aguda, crònica i pal·liativa.

En els tractaments individuals s’apliquen tècniques de teràpia manual (mobilitzacions, drenatges, massatge cicatricial, etc.), tècniques respiratòries, d’electroteràpia, mecanoteràpia (politges, bipedestador, taula de mans, escala de dits, pedalier, etc.).

Des del Servei de Teràpia Ocupacional es fomenta l’autonomia i es procura el major nivell d’independència funcional, considerant tres eixos; la pròpia persona, l’activitat diària i l’entorn, procurant millorar la qualitat de vida.

Es realitza l’avaluació i el tractament de persones afectades per qualsevol discapacitat física, mental o sensorial, utilitzant diferents activitats específiques per tal de minimitzar les limitacions de la persona.

Es treballa la prevenció (manteniment de l’estat actual i prevenció del deteriorament), l’adaptació (ajudant a la persona a viure amb la discapacitat) i la recuperació (rehabilitació).